Nejbližší výlet

Výlet č. 2   Podbeskydská pahorkatina – Moravská brána

Datum:      29. 1. 2022

Trasa:             Lipník nad Bečvou – Helfštýn – Maleník – Jezernice – Lipník
                        22,8 km (6:40 hod)
Trasa:             Lipník nad Bečvou – Helfštýn – Podhůra – Lipník
                        10,5 km (3:15 hod)
Trasa:             Lipník nad Bečvou – Jezernický viadukt a zpět
                        11,2 km (3:10 hod)
Trasa:             Osek nad Bečvou – rybník Jadran – Lipník nad Bečvou
                        7,5 km (2:00 hod)

Mapa:            KČT 60 Moravská brána – Oderské vrchy
Vedoucí:       P. Minka

Odjezd:         Karviná, AN Fryštát                       7:00
                        Petřvald, Střed                                7:20
                        Havířov, žel. stanice                       7:30
                        Ostrava                                             7:40

Délka trasy autobusu: 100 km                             Předpokládaný odjezd zpět 16:00

Předpokládaná cena:  170,- Kč

Zajímavá místa:
Vrchol Maleník (479 m n. m.): poslední/první výběžek Karpat, je současně jedním z podcelků Podbeskydské pahorkatiny i jeho nejvyšším vrcholem.

Hrad Helfštýn: zřícenina hradu, od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka ČR, byl založen na počátku čtrnáctého století.

Vodopád u Rybářů: 3,5 metrový, jednostupňový jarní vodopád, rozdělený drobnými puklinami a stupínky na skále, vytvořen uměle odklonem koryta při stavbě cesty.

Vodopád Podhůra: na malém potoce u osady Pod Hůrou nedaleko Lipníka nad Bečvou. Vodopád má dvě části: horní pětimetrová je téměř svislá, spodní část tvoří skalní plocha se sklonem zhruba 30°.

Lipník nad Bečvou: zámek, Piaristický klášter, bývalá synagoga, starý a nový židovský hřbitov, městské hradby, pivovar Lipník, vařicí pivo Svatovar, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Františka Serafinského

Osek nad Bečvou:  – pivovar Helf, kostel Povýšení sv. Kříže

Rybník Jadran: přírodní koupaliště mezi obcemi Osek nad Bečvou a Lipník nad Bečvou u řeky Bečvy. Rybník Jadran s čistou vodou je vhodný pro koupání i vodní sporty, např. windsurfing.

Jezernický viadukt: název pro dva železniční mosty na železniční trati 270 původní dráhy společnosti c. k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda v obci Jezernice. Viadukty byly prohlášeny v roce 2007 kulturní památkou České republiky. Překlenují údolí potoka Jezernice a silnici III/4377 mezi Drahotušemi a Hranicemi. Stavba staršího cihelného mostu pro jednu kolej byla dokončena v roce 1842, ale do provozu byl most uveden až v roce 1847. Novější kamenný byl zprovozněn roku 1873 při rozšiřování trati na dvoukolejnou. Délka mostu je 426,44 metru, je tvořen 35 většími (světlost 7,59 m) a sedmi menšími (světlost 5,69 m) oblouky, tloušťka kleneb 0,63 m. Celková šíře mostu je 8,8 m, výška až 10,6 m.

Turistické známky:

0215    Helfštýn, hrad Helfštýn
0336    Lipník nad Bečvou. IC Lipník, Bistro U katovny
2355    Jezernické viadukt, Jezernice,  Hospůdka Jezernice

Nejdelší trasa:

Výškový profil:

Střední trasa 1:

Výškový profil:

Střední trasa 2:

Výškový profil:

Krátká trasa:

Výškový profil: