11. 11. 2023 Hostýnské vrchy                          

fotogalerie

Trasy:

Rajnochovice – Lazy – Píšková – Valašské Meziříčí 17,5 km 5:25

Stoupání: 410 Klesání: 515 https://mapy.cz/s/nevokeluse

Lazy – Píšková – Valašské Meziříčí 12,5 km 3:25

Stoupání: 125 Klesání: 410 https://mapy.cz/s/babusoluje

Obě trasy lze prodloužit o 2,5 km od rozcestníku „Píšková sedlo“ po žluté značce k PP Jarcovská gula. Delší trasa 20 km 6:20 https://mapy.cz/s/jogojuduzu Kratší trasa 15 km 4:20 https://mapy.cz/s/copahazebo

Zajímavosti:

Rajnochovice – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1721. Původně na místě dnešních Rajnochovic byla osada Polom, Paseky a jiné další osady. 11. července 1721 tyto osady sloučilo šest synů (Jan, Martin, Václav, Jiří, Matouš, Vilém) bači Mikuláše Rajnocha, od nějž vznikl název Rajnochovice

Poutní chrám Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích – kostel spolu s kamenným křížem a sousoším Piety je chráněn jako kulturní památka České republiky. Podle pověsti stál na místě hřbitova dřevěný kostel zasvěcený svaté Anně asi z 12. století a v jeho blízkosti žil poustevník, bývalý příslušník řádu templářů. Jako dík za záchranu v kostele nechal zhotovit sochu svaté Anny Samotřetí. Nový kostel nechal postavit olomoucký biskup, kardinál Wolfgang Hanibal hrabě ze Schrattenbachu v letech 1711–1716. Byl postaven pravděpodobně podle plánů italského architekta Giovanni Pietro Tencalla. V roce 1717 byly zavěšeny zvony. V roce 1727 vznikla samostatná fara a 25. července 1742 byl kostel vysvěcen. Tento barokní kostel je nazýván valašskou katedrálou.

U kostela nechal kardinál Wolfgang postavit malý lovecký zámeček, který byl později sídlem fary a později přestavěn na středisko mládeže. Naproti fary je socha svatého Jana Nepomuckého, která je také chráněna jako kulturní památka ČR.

V předválečné době byly ke kostelu pořádány poutě třikrát ročně, jak na mariánské svátky, tak svatoannenský a do roku 1951 byly pořádány poutě v pondělí velikonoční a svatodušní.

Pomník Josefa Kužely – vrtule letadla a pamětní deska umístěné na skále tvoří pomník Josefa Kužely. Ten se zde zřítil 11. října 1944 při pokusu o partyzánský přelet na Slovensko.

Luhačovický rodák Josef Kužela se dne 11. října 1944 společně se svým mechanikem Jiřím Matičkou zmocnili letadla Arado- 96 a odletěli s ním z Prahy – Letňan, chtěli pomoci slovenským partyzánům a měli za cíl doletět na letiště Tri duby. Bohužel téhož dne v 17.10 hodin se s letadlem zřítili v lese nad kostelem v Rajnochovicích. Josef Kužela byl na místě mrtev, Jiří Matička byl těžce raněn, pak byl odvlečen do koncentračního tábora Terezín, kde se mu podařilo dožít se konce války. Deset členů rodin Kužely a Matičky bylo nacisty popraveno.

Přírodní památka Vřesoviště Bílová – přírodní památka představuje drobné fragmenty podhorského vřesoviště s jalovci v Hostýnských vrších. Je situována na mírném, převážně

jihovýchodním svahu vrcholu Klínec (667 m n. m.) u chatové osady Bílová. Nachází se v nadmořské výšce 600 až 644 m. Předmětem ochrany je jediné souvislé vřesoviště s nadměrným výskytem jalovce, vřesu a plavuně v Hostýnských vrších.

Lázy – místní část obce Loučka je bývalou malou horskou obcí, kde se roztroušená zástavba táhne podél silnice v malebném prostředí luk, pastvin a lesů. Z Lázů je rozsáhlý výhled na Kelečskou pahorkatinu, údolí Bečvy směrem k Hranicím, Beskydy a Vsetínské vrchy.

Lázy vznikly z rozptýlených pasekářských usedlostí u panského dvora, které náležely k panství Loučka, okolo poloviny 18. století. Jako samostatná obec se uvádí kolem roku 1763. Pojmenována byla po své poloze „Laze“, což jsou příkré stráně, porostlé habrovím a lískovím, které byly klučováním proměněné na louky. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a prací v lese. V roce 1854 byla na Lázech manufaktura na výrobu kameninové keramiky, která zanikla po roce 1900. Z místní hlíny byla vyráběna červená, uvnitř bíle polévaná keramika nazývaná „majolínová” – džbány, mísy, talíře, kávové soupravy i hračky. Pro svůj věhlas byla vyvážena i do zahraničí.

Ještě před několika lety se zde konaly závody minikár.

Na Lázech, u silnice v centru obce, se nachází typická valašská roubená zvonice postavená roku 1925, která je chráněnou kulturní památkou. Roubená zvonička čtvercového půdorysu je situovaná na kamenném soklu.

Výklenková kaple Panny Marie – na místě pod lípami u Mrnuštíků se nachází turistický přístřešek, výklenková kaple s obrázkem Panny Marie a informační tabule.

Podle pověsti se na tomto místě utábořili uprchlíci před vojsky Třicetileté války. Jedno dítě mělo na následky strádání zde zemřít a být pohřbeno. Ačkoliv mělo být později exhumováno, vzniklo zde místo spojené s lidovou zbožností. U sošky Panny Marie se každoročně konají Svatodušní mše.

Lípy od roku 2018 patří mezi chráněné památné stromy České republiky. Mají obvody kmenů 102, 216, 440 cm.

Pomník císaře Františka Josefa I. – na horském hřebenu při hranici katastru Oznice s obcí Branky, poblíž lokality Na pasekách, se nachází pomník císaře Františka Josefa I.. Jde o pískovcový blok s nápisem Kaiser Franz Josefs – Hohe 1898, tj. Výšina císaře Františka Josefa. Kámen upomíná na císařův pobyt roku 1898. Z tohoto místa císař přihlížel vojenským manévrům na lukách na svahu Hostýnských vrchů poblíž Branek.

Kamenný pomník T. G. Masaryka – v sedle Píšková se nachází památka na T. G. Masaryka. Na protější straně mýtiny se na travnatém prostranství s okrasnými keři a mladými lipami nachází prostý kamenný pomník T. G. Masaryka.

Text na pomníku: „Prezidentu osvoboditeli dr. T. G. Masarykovi, který zde sedával v roce 1907 – 1912 jako valašský poslanec, vděční občané. 14. 9. 1946. V Poličné.“

Tento prostý pomník zde nechal v roce 1950 vybudovat MNV v Poličné k 100. výročí Masarykova narození. Komunistický režim se však odkazu Masarykova zřekl a pomníky prvního československého prezidenta byly odstraňovány. Pomníček na Píškové nicméně přečkal jak 50. léta tak i období normalizace po roce 1968.

Naučná stezka Tomáše Garrigue Masaryka – NS vede z Náměstí ve Valašském Meziříčí kolem zámku Žerotínů, pokračuje podél Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev a odtud po červené turistické značce přes obec Poličnou do sedla pod Píškovou v Hostýnských vrších. Zde se napojí na žlutou značku a přes hřeben nad Bražisky se kolem skalního útvaru Jarcovská kula a přes obec Jarcovou vrací podél Vsetínské Bečvy zpět do Valašského Meziříčí. NS je dlouhá 10 km. https://www.ochranci.cz/inpage/ns-tgm/

Turistické známky:

0412 – Zámek Kinských, Valašské Meziříčí – IC Valašské Meziříčí, zámek
0630 – Valašské Meziříčí – IC Valašské Meziříčí
1591 – Muzeum moravské gobelínové manufaktury – Živé muzeum gobelínů
2114 – Hvězdárna Valašské Meziříčí – hvězdárna
2575 – Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí – IC Valašské Meziříčí

trasy
Příspěvek byl publikován v rubrice 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.