Časté dotazy

Co je náplní činnosti Klubu českých turistů v Petřvaldě?

Klub organizuje pravidelné turistické výšlapy, zejména do Beskyd, Jeseníků a příhraničních slovenských a polských hor. Kromě obyvatel Petřvaldu jsou mezi námi turisté i z Karviné, Havířova, Ostravy.

Jakým způsobem jezdíte do hor a jak často?

Jezdíme svým autobusem – nástupní místa jsou vždy Petřvald, Havířov a Karviná, u některých výletů i Ostrava. Výhodou je, že se dostaneme i do odlehlejších míst, kam bychom se veřejnou dopravou neměli šanci dostat. Další výhodou je to, že z autobusu vystoupíme na jednom místě a do autobusu nastoupíme na jiném místě (např. na druhé straně kopce), takže není nutné se vracet na výchozí místo jako když jede člověk svým autem.

Jak náročné jsou tyto turistické výlety? Jsou určeny jenom pro zdatné turisty?

Výšlapy jsou vhodné pro všechny věkové a výkonnostní kategorie, včetně rodin s dětmi. Každý výlet má vždy minimálně dvě varianty tras – jedna je kratší (kolem 10 – 15 km) a jedna je delší (20 – 30 km), takže každý má možnost si vybrat trasu podle svých možností a zájmů. Zároveň jsou výlety přizpůsobeny ročnímu období, resp. délce dne tak, abychom v cíli byli s dostatečnou rezervou před setměním. Chodíme v menších skupinách, které se vytvoří tak nějak přirozeně – právě podle kondice, zájmů a podobně. Jediné závazné je, dodržet čas odjezdu autobusu.

A pokud někdo nepřijde včas?

Nestává se, že bychom se v domluvený čas nesešli. Pokud někdo přijde později, jsou to vesměs objektivní důvody. V dnešní době mobilů máme spojení a víme o sobě, s odjezdem počkáme. Nepamatuji si, že by se odjíždělo později z důvodu, že někdo úmyslně přijde později.

Můžou s vámi jet i lidé, kteří o vás ještě neslyšeli? Musí být členy Klubu českých turistů?

Samozřejmě, že můžou, rádi je mezi sebou uvítáme. Členem KČT nemusí být. Jet s námi může kdokoli, třeba i jen na zkoušku na jeden či několik výletů, může s námi jezdit občas nebo pravidelně, jak to komu vyhovuje. Stát se členem KČT je ale dlouhodobě výhodnější – i proto, že pokud se na výlet přihlásí více lidí, než je kapacita autobusu, tak mají přednost členové klubu. Stačí předem zatelefonovat (viz „Kontakty“) a domluvit se.

Jak se stát členem KČT?

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém z odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, na druhé straně má člen KČT určité slevy na ubytování v turistických chatách, vstupenky do některých zařízení, dopravu ve vlacích a podobně.

Jak je to s platbou, kolik peněz si mám připravit, pokud chci jít s vámi na výšlap?

Jsme nezisková organizace, takže jediná platba je platba za autobus, která se rozpočítá na všechny turisty. Cena každého výletu se liší od počtu ujetých kilometrů. U zájezdů do bližších lokalit (Moravskoslezské Beskydy, Poodří) počítejte s cenou kolem 300 Kč, u vzdálenějších lokalit (Jeseníky, Malá Fatra, Velká Fatra) se zhruba 400 Kč, u Chočských vrchů, Nízkých Tater či Západních a Vysokých Tater či Bílých Karpat pak s 450 – 550 Kč.

Uskuteční se výšlap za každého počasí?

Ano, jezdíme za každého počasí, podle hesla „není špatné počasí, je jenom špatně oblečený turista“.