1. ledna 2023 Maršálův výstup na Emu

Již tradiční výstup na asi nejznámější ostravskou haldu, tentokrát nově pod velením Josefa Kubíčka.

Halda Ema: kuželová halda, vzniklá navážením hlušiny z dolu Trojice (původně Ema) na Slezské Ostravě. Byla nasypána v letech 1920 – 1960, obsahuje na 28 milionů m3 hlušiny a zabírá plochu asi 82 hektarů. Původně dosahovala výšky asi 327 m. n. m. a byla nejvyšším bodem Ostravy. V šedesátých letech došlo ke vznícení haldy, v roce 1976 byl hlavní požár zlikvidován, halda však dohořívá dodnes. Teplota uvnitř haldy dosahuje až 1500 °C, díky tomu uvnitř kopce vznikají vzácní nerosty – porcelanity a jaspisy. Vlivem přirozeného slehávání hlušin a pokračujícího prohořívání, ale také poklesu terénu v důsledku důlní činnosti, se výška haldy snížila – uvádí se výška 312 až 315 m. n. m. (Mapy.cz uvádí 324,5 m. n. m.). I když není Ema nejvyšším bodem Ostravy (tím je bezejmenný vrch v Krásném Poli s výškou 334 m. n. m., vyšší než Ema je i vyvýšenina „U Parizolu“ nad Hošťálkovicemi, vysoká 318 m. n. m.), nabízí nádherný výhled na celou Ostravu a Podbeskydí. Severní svah haldy je porostlý hustým náletovým lesem, jižní strana je holá a porostlá teplomilnou stepní flórou.

Na vrchol vede žlutá turistická značka Adolfa Podroužka, která začíná u tramvajové zastávky Výstaviště, vede přes Hradní lávku k Slezskoostravskému hradu a kolem kostela sv. Josefa po ulici Na Najmanské. Na vrchol vede odbočka, vedená serpentinami po východním svahu haldy.  Značka pokračuje na rozcestí Pod haldou, ke se připojuje zelená značka k Zoologické zahradě. Od rozcestí značka pokračuje západním svahem k ulici Na Burni a dále ulicemi Občanskou, Na Františkově a Keltičkovou k Slezskoostravské radnici. Od radnice přes most Miloše Sýkory a Havlíčkovo nábřeží zpět na zastávku Výstaviště.

Tradici výšlapů na Emu zahájil Víťa Žinčík (řečený Maršál) před dlouhými dvaceti léty – s tím, že původně nebyly vázány na začátek roku a konaly se i vícekrát v jednom roce. 1. ledna 2022 pak Maršál předal tradici „Haldolezců“ do rukou Pepy Kubíčka.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.